Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Grundvariabel

Del av en specificerad uppsättning av variabler som representerar fysiska storheter som beskriver laster och miljöns påverkan, geometriska storheter, samt materialegenskaper inklusive jordegenskaper.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning