Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Hållfasthet

Egenskap hos ett material som indikerar dess förmåga att motstå laster, vanligtvis angiven i samma enhet som spänning (påkänning).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning