Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Irreversibla bruksgränstillstånd

Bruksgränstillstånd där någon konsekvens av lasterna kvarstår efter det att lasterna har avlägsnats.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning