Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Karakteristiskt värde för en last (Fk)

Huvudsakligt representativt värde för en last. När ett karakteristiskt värde kan bestämmas på statistiska grunder, väljs det så att det motsvarar en viss föreskriven sannolikhet att inte överskridas på den ogynnsamma sidan under en "referensperiod" med beaktande av bärverkets avsedda livslängd och dimensioneringssituationens varaktighet.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning