Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Kombinationsvärde för en variabel last (Ψ0Qk)

Värde som väljs – när det kan bestämmas på statistiska grunder – så att sannolikheten att de effekter som orsakas av kombinationen kommer att överskridas är ungefär densamma som för det karakteristiska värdet av en individuell last. Det kan uttryckas som en bestämd del av det karakteristiska värdet genom att använda en faktor Ψ0 ≤ 1.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning