Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Kvasipermanent värde för en variabel last (Ψ2Qk)

Värde som bestäms så att den totala tidsperiod under vilket värdet kommer att överskridas är en stor del av referensperioden. Det kan uttryckas som en bestämd del av det karakteristiska värdet genom att använda en faktor Ψ2 ≤ 1.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning