Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Kvasistatisk last

Dynamisk last som representeras av en ekvivalent statisk last i en statisk modell.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning