Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Last (F)

  1. En serie av krafter (laster) som verkar på bärverket (direkt last);
  2. En uppsättning av påtvingade deformationer eller accelerationer som orsakas av t ex temperaturändringar, fuktvariation, ojämn sättning eller jordbävningar (indirekt last).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning