Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Lasteffekt (E)

Lasteffekt på bärverksdelar, (t ex inre krafter, moment, spänning, töjning) eller på hela bärverket (t ex nedböjning, rotation).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning