Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Lastkombination

Uppsättning av dimensioneringsvärden som används för att verifiera ett bärverks tillförlitlighet för ett gränstillstånd under samtidig påverkan av olika laster.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning