Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Nominellt värde

Värde som inte fastställs på statistisk grund utan baseras t ex på förvärvad erfarenhet eller på fysiska tillstånd.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning