Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Olyckslast (A)

Last, vanligtvis med kort varaktighet men av betydande storlek, som sannolikt inte kommer att uppträda på ett visst bärverk under dess avsedda livslängd (en olyckslast kan i många fall antas orsaka allvarliga konsekvenser såvida inte lämpliga åtgärder vidtas, påkörnings-, snö- och vindlaster samt seismiska laster kan vara variabla laster eller olyckslaster beroende på tillgänglig information om statistiska fördelningar).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning