Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Permanent last (G)

Last som sannolikt kommer att verka under en given referensperiod och vars variation i storlek med tiden är försumbar, eller för vilken variationen alltid sker i samma riktning (monoton) tills dess att lasten uppnår ett visst gränsvärde.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning