Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Referensperiod

Vald tidsperiod som används som grund för att bestämma statistiska variabla laster, och eventuellt för olyckslaster.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning