Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Reparation

Åtgärder utförda för att bevara eller återskapa funktionen hos ett bärverk och som ligger utanför definitionen av underhåll (i Sverige ingår vanligen reparation i begreppet underhåll).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning