Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Representativt värde för en last (Frep)

Värde som används för att verifiera ett gränstillstånd. Ett representativt värde kan vara det karakteristiska värdet (Fk) eller ett samverkande värde (ΨFk).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning