Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Samverkande värde för en variabel last (ΨQk)

Värde på en variabel last som samverkar med huvudlasten i en lastkombination. Det samverkande värdet för en variabel last kan vara kombinationsvärdet, det frekventa värdet eller det kvasipermanenta värdet.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning