Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Statisk last

Last som inte orsakar betydande acceleration hos bärverket eller bärverksdelen.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning