Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillfällig dimensioneringssituation

Dimensioneringssituation som är aktuell under en mycket kortare tidsperiod än bärverkets avsedda livslängd och som inträffar med stor sannolikhet (syftar på tillfälliga tillstånd för bärverket, dess användning eller exponering, t ex under uppförande eller reparation).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning