Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillförlitlighet

Ett bärverks eller bärverksdels förmåga att under hela sin avsedda livslängd uppfylla de angivna krav som det har dimensionerats för. Tillförlitlighet uttrycks vanligtvis i sannolikhetsteoretiska termer och omfattar ett bärverks säkerhet, brukbarhet och beständighet.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning