Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Underhåll

Åtgärder utförda under bärverkets livslängd för att se till att det uppfyller kraven på tillförlitlighet (innefattar normalt inte åtgärder vidtagna för att återställa ett bärverk efter en olyckshändelse eller seismisk händelse).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning