Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Variabel last (Q)

Last vars variation i storlek med tiden varken är försumbar eller monoton.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning