Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärverksdelar

Innefattar primärt bärande delar samt stödjande delar. För broar innefattar bärverksdelar balkar, plattor samt delar som bär upp dessa, t ex kabelstag.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-1

Lista över termer i alfabetisk ordning