Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bruttotyngd av fordon

Fordonets egentyngd tillsammans med den maximala tyngd av material som fordonet tillåts lasta.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-1

Lista över termer i alfabetisk ordning