Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Flyttbara skiljeväggar

Väggar som kan flyttas på golvet, läggas till, tas bort eller återuppbyggas på annan plats.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-1

Lista över termer i alfabetisk ordning