Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Icke bärande konstruktionsdelar

De delar som ingår i stomkompletteringen och ytbeklädnader som är fästa vid den bärande stommen, inklusive vägbeläggning och icke bärande skyddsanordningar. Hit räknas också installationer och maskiner som är permanent fästa vid eller inom bärverket.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-1

Lista över termer i alfabetisk ordning