Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Skiljeväggar

Icke bärande väggar.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-1

Lista över termer i alfabetisk ordning