Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tunghet

Materialets totala tyngd per volymsenhet inräknat en normal fördelning av stora och små håligheter samt porer.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-1

Lista över termer i alfabetisk ordning