Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärförmåga (R)

Förmågan hos ett bärverk eller en konstruktionsdel att motstå angivna laster då den utsätts för brand, enligt definierade kriterier.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-2

Lista över termer i alfabetisk ordning