Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Brandavskiljande byggnadsdel

Bärande eller icke bärande del (t.ex. en vägg) som utgör en del av brandcellsomslutningen.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-2

Lista över termer i alfabetisk ordning