Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Brandcell

Avgränsad del av en byggnad i ett eller flera plan, som är omsluten av avskiljande byggnadsdelar så att spridning av branden till utrymmen utanför brandcellen förhindras under tillämpligt brandförlopp.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-2

Lista över termer i alfabetisk ordning