Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Brandmotstånd

Förmågan hos ett bärverk, bärverksdel eller konstruktionsdel, att uppfylla sin funktion (bärförmåga vid brand och/eller brandavskiljande funktion) vid en given last och för ett givet brandförlopp under en angiven tidsperiod.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-2

Lista över termer i alfabetisk ordning