Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Brandvägg

Avskiljande del som är en vägg som skiljer två utrymmen (t ex två byggnader) från varandra, och som är dimensionerad för brandmotstånd och stabilitet. Den kan också vara dimensionerad för att motstå en horisontell last så att en brand förhindras att spridas till andra sidan av väggen om bärverket på ena sidan av väggen kollapsar.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-2

Lista över termer i alfabetisk ordning