Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Integritet (E)

Förmågan hos en avskiljande byggnadsdel att, då den utsätts för brand på ena sidan, förhindra att flammor och brandgaser sprids genom den eller uppkommer på den oexponerade sidan.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-2

Lista över termer i alfabetisk ordning