Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Isolering (I)

Förmågan hos en avskiljande byggnadsdel att, då den utsätts för brand, förhindra att temperaturen på den oexponerade sidan stiger mer än till ett förutbestämt värde.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-2

Lista över termer i alfabetisk ordning