Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Exponeringsfaktor

Faktor som anger hur mycket snölasten på taket till en icke uppvärmd byggnad minskar eller ökar som andel av den karakteristiska snölasten på mark.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-3

Lista över termer i alfabetisk ordning