Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Formfaktor för snölast på tak

Förhållandet mellan snölast på tak och den av snödrift opåverkade snölasten på mark, utan hänsyn tagen till exponerings- eller termiska effekter.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-3

Lista över termer i alfabetisk ordning