Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Karakteristiskt värde för snölast på mark

Den snölast på mark som med sannolikheten 0,02 överskrids under ett enskilt år förutom när det gäller exceptionell snölast.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-3

Lista över termer i alfabetisk ordning