Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Karakteristiskt värde för snölast på tak

Produkten av den karakteristiska snölasten på mark och lämpliga koefficienter.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-3

Lista över termer i alfabetisk ordning