Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Snölast på tak opåverkad av snödrift

Lastbild som beskriver den jämnt fördelade snölasten på tak, då den endast är påverkad av takets form, före det att snön omfördelats på grund av klimatisk påverkan.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-3

Lista över termer i alfabetisk ordning