Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Snölast på tak påverkad av snödrift

Lastbild som beskriver snölastens fördelning efter det att snön har omfördelats på taket t ex på grund av vind.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-3

Lista över termer i alfabetisk ordning