Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termisk koefficient

Koefficient som anger hur snölasten på tak minskar på grund av att värmeflödet genom taket orsakar avsmältning.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-3

Lista över termer i alfabetisk ordning