Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Formfaktor

Formfaktorer för utvändig respektive invändig vindlast ger inverkan av vind på byggnaders yttre respektive inre ytor. Formfaktorerna för utvändig vindlast är uppdelade i lokala och globala faktorer. Lokala formfaktorer gäller för areor < 1 m², t ex vid dimensionering av små element eller fästdon, globala formfaktorer gäller för areor > 10 m². Formfaktorer för nettotryck ger den resulterande inverkan av vind per ytenhet på ett bärverk, en bärverksdel eller en komponent.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-4

Lista över termer i alfabetisk ordning