Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Formfaktor för kraft

Formfaktor för kraft ger total inverkan av vindlast på ett bärverk, en bärverksdel eller en komponent, inklusive friktion, om den inte uttryckligen är försummad.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-4

Lista över termer i alfabetisk ordning