Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Medelvindhastighet

Referensvindhastigheten modifierad med hänsyn till terrängens råhet och topografin.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-4

Lista över termer i alfabetisk ordning