Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Referensvindhastighet

Referensvindhastighetens grundvärde modifierad med hänsyn till vindriktning och årstid.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-4

Lista över termer i alfabetisk ordning