Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bygglast

Last under byggskedet som orsakas av byggverksamheten men som inte verkar efter färdigställandet.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-6

Lista över termer i alfabetisk ordning