Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Hjälpkonstruktion

Varje konstruktion under byggskedet som inte behövs efter det att den använts och den byggprocess som den är avsedd för avslutats och därför kan tas bort, t ex stödställning, byggnadsställning, stämp, fångdamm, stagning, lanseringsnos. Fullständiga bärverk för tillfälligt bruk, t ex en tillfällig bro, betraktas inte som hjälpkonstruktion.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-6

Lista över termer i alfabetisk ordning