Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Konsekvensklass

Klassificering av konsekvenserna av ett brott eller en felaktig funktion hos bärverket.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-7

Lista över termer i alfabetisk ordning