Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Överbyggnad

Den del av bärverket i en byggnad som bärs upp av underbyggnaden. För byggnader avses normalt byggnadsdelar över grundläggningen. För broar avses normalt brobaneplatta och balkar över lager eller motsvarande.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-7

Lista över termer i alfabetisk ordning